Podsumowanie spotkania dot. odlesiania działek w Zalesiu Górnym

754

Dziękujemy mieszkańcom Zalesia Górnego za przybycie i udział w spotkaniu, które odbyło się w dniu 17 maja b.r.

Rozumiemy stanowisko tych mieszkańców, którzy obawiają się zmiany leśnego charakteru miejscowości w związku z prowadzonymi pracami nad planem dla Zalesia Górnego, dlatego też spotkanie miało służyć wyjaśnieniom wszystkich wątpliwości dotyczących tak zwanego odlesienia.

Wydział Urbanistyki i Architektury przygotował dwie prezentacje o problemach działek leśnych i częściowo leśnych, które chcemy Państwu udostępnić w lokalnych mediach Zalesia Górnego oraz prezentujemy poniżej w formie plików do pobrania.

Równocześnie musimy mieć na uwadze sytuacje właścicieli działek leśnych przeznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową, które obecnie, z uwagi na brak zgody leśnej, nie mogą realizować inwestycji mieszkaniowych.

Obecnie Wydział Urbanistyki i Architektury analizuje działki z gruntami leśnymi w granicach planu, które nie mają zgody leśnej, aby określić ich niezbędną ilość i zamieścić we wniosku skierowanym do Marszałka o dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na terenach leśnych. Do właścicieli tych działek wysłane zostaną stosowne pisma związane z prowadzoną procedurą planistyczną.

Zarówno uwagi mieszkańców przedstawione w trakcie konsultacji społecznych dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych w Zalesiu Górnym, jak i problemy związane z działkami leśnymi wymagają rozwiązań, które znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanym planie.

Z tych powodów procedura planistyczna będzie kontynuowana, a kolejne jej etapy, w tym zapoznanie Państwa z projektem planu, będą konsultowane na kolejnych spotkaniach organizowanych w Zalesiu Górnym.

Chcemy podkreślić, że bardzo cenimy sobie każde spotkanie z Państwem i zobowiązujemy się do zwrócenia większej uwagi na dotarcie z informacją o kolejnych terminach konsultacji do jak największej liczby mieszkańców.

Z poważaniem
Urbaniści Wydziału UiA
Anna Pakulińska –Attia
Dorota Krug
Zbigniew Kaiser

MATERIAŁY DO POBRANIA:

  1. Odlesienie – fakty i mity
  2. Odlesienia w Zalesiu Górnym – stan na dzień 17 maja 2019 r.