Nagroda im. Kierbedziów dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie

537

Podczas uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 21.05.2019 w Warszawie miało miejsce wręczenie nagrody im. Kierbedziów dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno za Modernizację sieci bibliotecznej.

Fundatorem nagrody są Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego Nagroda im. Kierbedziów została ustanowiona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy w 2005 r., na cześć fundatorów jej zabytkowej siedziby przy ul. Koszykowej w Warszawie: Eugenii, jej męża Stanisława i ojca Stanisława Kierbedziów. Jest przyznawana współczesnym „Kierbedziom” – osobom i instytucjom – bibliotekom zasłużonym dla rozwoju bibliotekarstwa na Mazowszu.

Nagrodę odebrał dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski w towarzystwie pani burmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak, która podczas uroczystości podziękowała za dotychczasową pracę dyrektorowi i całemu zespołowi biblioteki, doceniając tym samy kierunek i rozwój placówek bibliotecznych w Piasecznie.