Półkolonie Lato w Mieście 2020

4422

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora GOSiR w Piasecznie w sprawie organizacji akcji wypoczynku zorganizowanego dla dzieci Sportowe lato w Piasecznie 2020.

W związku z organizacją przez GOSiR w Piasecznie corocznej akcji wypoczynku zorganizowanego dla dzieci pn.: „Sportowe lato w Piasecznie”, zarządzam, co następuje:

1. GOSiR w Piasecznie organizuje w okresie wakacji letnich coroczną akcję wypoczynku zorganizowanego dla dzieci.

2. Akcja przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik nr.1 do niniejszego zarządzenia.

3. Ustala się ogólne warunki organizacyjne:
– termin: 6 lipiec-28 sierpnia 2020 r. poniedziałek – piątek; godz. 9.00-16.00;
– miejsce: GOSiR w Piasecznie, SP 6 w Piasecznie, ul. Sikorskiego 20; Stadion Miejski w Piasecznie, ul. 1 maja 16;
– zapisy elektroniczne (od 15.06.2020 r.) na stronie GOSiR https://gosir-piaseczno.pl/
– informacje: Beata Wierzchowska tel.: 694102097; e-mail: bwierzchowska@gosir-piaseczno.pl lub inf@gosir-piaseczno.pl
– opłaty:  350 zł / 1 tydzień / osobę; gotówka – kasa GOSiR ul. gen. W. Sikorskiego 20; przelew – r-k nr 22 1240 6351 1111 0010 8747 1499; w terminie 3 dni od daty przyjęcia zgłoszenia;
– warunki uczestnictwa: akceptacja regulaminu akcji (zał. nr 1), wypełnienie elektronicznej karty zgłoszeniowej (zał. nr 2) i dostarczenie podpisanego oryginału karty w dniu rozpoczęcia turnusu,  terminowe wniesienie opłaty.

4. Do przeprowadzenia akcji deleguję:
–  p. B. Wierzchowska – kierownik wypoczynku;
–  p. K. Kondraciuk – kadra.

5. Zobowiązuję prowadzących do:
– realizacji akcji zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie organizacji     wypoczynku dzieci i młodzieży,
– promocji projektu,
– bieżącej współpracy z działem księgowości.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Piaseczno, 05.06.2020.
Pełna treść zarządzenia oraz regulamin poniżej:

skan_zarzadz_regulamin_latowmiescie_2020

Źródło: GOSIR: Półkolonie” Lato w Mieście” 2020r.