Pomysł na Park Redutowa

4981

Na zlecenie Gminy Piaseczno opracowano trzy koncepcje zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie.

Drzewostan występujący obecnie na tym niezagospodarowanym terenie znajduje się
w nienajlepszym stanie zdrowotnym i zagraża bezpieczeństwu. Teren ma bowiem charakter podmokły, a drzewa obumierają z powodu nadmiaru wilgoci. Ze względu na stan zdrowotny roślinności, a w szczególności drzew, w większości nie nadaje się ona do zaadaptowania jako zieleń publiczna. Po przeprowadzeniu zagospodarowania drzewostanem i wykonaniu niezbędnych wycinek działka u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej nabierze charakteru parkowego.

Trzy warianty koncepcyjne

Poszczególne wersje koncepcji różnią się przyjętymi rozwiązaniami przestrzennymi, stopniem zainwestowania, wyposażeniem oraz rodzajem zastosowanego materiału. Dla wszystkich wersji, jako podstawowy materiał wyjściowy przyjęto zachowanie w jak największym stopniu środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników parku.

Nowy park stałby się więc przestrzenią rekreacyjno-wypoczynkową, skierowaną zarówno do dzieci, osób dorosłych jak i seniorów, a lokalizacja poszczególnych elementów parkowych uwarunkowana będzie istniejącym obecnie ukształtowaniem terenu. W nowej przestrzeni publicznej zaprojektowano między innymi ogród zabaw dla dzieci, alejki spacerowe z kolekcją roślin przywodnych, podesty umożliwiające obserwację flory i fauny strefy wilgotnej, drewniane ławy do wypoczynku, oraz miejsce na ognisko. Dodatkowo dla seniorów przewidziano siłownię plenerową z odpowiednio dobranymi urządzeniami. Zanim jednak powyższe elementy będą mogły pojawić się w terenie, konieczna będzie inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem. Nowe nasadzenia w parku będą natomiast uzupełnieniem środowiska naturalnego.

Planowane konsultacje

Pomysły na zagospodarowanie tej przestrzeni zostaną przedyskutowane z mieszkańcami. W związku z postulatami zachowania terenu w stanie jak najbardziej zbliżonym do naturalnego, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz zdecydował się przeprowadzić konsultacje na temat przyszłości terenu, aby wybrać do realizacji optymalny wariant.

Koncepcja 1 (.pdf)

Koncepcja 2 (.pdf)

Koncepcja 3 (.pdf)

Obecny wygląd terenu przedstawia zdjęcie. Jak ten teren będzie wyglądał w przyszłości? O tym zadecydują między innymi mieszkańcy, podczas planowanych konsultacji.

KOTYRKI - teren u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie
foto: Marcin Borkowski

Informacja powiązana tematycznie: Konsultacje dotyczące zieleńca przy ul. Redutowej.