Ponad 2,6 mln zł trafi do szkół podstawowych na terenie gminy Piaseczno

1957

11 szkół podstawowych na terenie gminy Piaseczno dostanie dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości. Łączna kwota, jaka trafiła do gminnych szkół to 2 610 400 zł.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. W jego ramach zakwalifikowane szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W skład wyposażenia wchodzą m.in. drukarki 3D z akcesoriami, kamery, mikrofony i inne.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Szkoły wnioskowały o wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Gmina Piaseczno aplikowała o maksymalną kwotę na wyposażenie placówek i takie wsparcie otrzymała. Szkoła, decydując o wyborze wyposażenia, może zdecydować się na takie, które w największym stopniu odpowiada potrzebom i możliwościom placówki.
Wyposażenie Laboratoriów Przyszłości może być wykorzystywane w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań lub też w przygotowaniach do konkursów.

Poniżej lista szkół oraz przyznane jej dofinansowanie:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie 351 300 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie 200 700 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie 156 900 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Piasecznie 165 300 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. w Piasecznie 467 400 zł
 • Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie 70 000 zł
 • Szkoła Podstawowa w Głoskowie 151 500 zł
 • Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym 194 400 zł
 • Szkoła Podstawowa w Józefosławiu 558 300 zł
 • Szkoła Podstawowa w Chylicach 156 000 zł
 • Szkoła Podstawowa w Złotokłosie 138 600 zł

Laboratoria Przyszłości to pieniądze na drukarki 3D, roboty edukacyjne, mikrokontrolery, narzędzia, sprzęt audio-wideo, gogle wirtualnej rzeczywistości