Poprawa bezpieczeństwa na ulicach gminy Piaseczno

677

Gmina Piaseczno zastąpiła stare rozwiązanie spowalniające ruch zamiennikiem. Po co? Otóż stare szykany zastosowane na ul. Pięknej w Zalesiu Górnym wykonane były z podkładów kolejowych. Wypracowane przez mieszkańców w 2011 roku rozwiązanie jak się okazuje niezgodne z obowiązującymi przepisami i stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym doczekało się poprawy. Stare szykany miały wysokość ok. 1,5 m wysokości i wypełnione były ziemią, która miała spełniać rolę kwietników. Niestety po latach z uwagi na brak ich konserwacji stały się bardziej niewidoczną zmorą kierowców, którzy jadąc musieli uważać na wystające i ostre krawędzie. Po za tym przy zastosowanym wówczas rozwiązaniu ulica dwukierunkowa bez wyznaczonych pasów ruchu o szerokości 4,5 m zawężona była do 2,5 m szerokości, co również jest niezgodne z przepisami. Gmina podjęła decyzję o poprawie rozwiązania i dostosowaniu go do obowiązujących przepisów. Opracowano nowy projekt organizacji ruchu w ramach którego wprowadzono Strefę Tempo 30, na skrzyżowaniach wprowadzono równorzędność, zlikwidowano nierespektowaną strefę zamieszkania a szerokość jezdni zwiększono do 3 m. Wykonane szykany rozlokowano tak aby kierujący zwolnił i poprzez esowanie toru ruchu minął szykany. Wykonane one zostały z certyfikowanego materiału który jest zgodny z przepisami określającymi urządzenia BRD.

W ramach programu poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych wykonano:

  1. Nowe przejście dla pieszych przez ul. Nadarzyńską przy Czajewicza.
  2. Poprzez zastosowanie aktywnego przejścia zasilanego energią słoneczną poprawiono bezpieczeństwo pieszego na przejściu przez ul. Dworską na wysokości mostku przez Jeziorkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu kierujący pojazdem dojeżdżając do przejścia w przypadku obecności przy nim pieszego będzie otrzymywał żółty sygnał błyskowy informujący o obecności pieszego.
  3. Na ul. Energetycznej na trzech przejściach dla pieszych poprawiono oznakowanie pionowe. Dzięki zastosowaniu oznakowania na tle fluorescencyjnym barwy żółtej, w szczególności o zmroku, kierujący pojazdem otrzyma wcześniej informację o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.

Poprawiono również bezpieczeństwo na skrzyżowaniach:

  1. Wyniesienie skrzyżowania Jarząbka/Pawia.
  2. Wyniesienie skrzyżowania Księcia Józefa/Norwida.
  3. Wyniesienie skrzyżowania Urocza/Mokra w Henrykowie Uroczu (w trakcie).