Starostwo Powiatowe w Piasecznie rozpoczyna prace nad strategią rozwoju
foto Biuro Promocji / Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie rozpoczyna prace nad strategią rozwoju. “Strategia rozwoju powiatu piaseczyńskiego na lata 2024-2034” to dokument, który określi kierunki działań samorządu powiatowego na następną dekadę. Pozwoli ona określić kluczowe potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe, a także potencjały rozwojowe powiatu piaseczyńskiego.

Strategia jest też podstawą do pozyskania środków zewnętrznych. Ma być spójna z dokumentami strategicznymi gmin powiatu piaseczyńskiego, Metropolii Warszawskiej i województwa mazowieckiego.

Prace nad strategią prowadzi Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa S.C. z Krakowa.

Starostwo pragnie, aby Państwo – jako Mieszkańcy, wzięli bezpośredni udział w kształtowaniu przyszłości powiatu piaseczyńskiego, dlatego zwracają się z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzenia „Strategii rozwoju powiatu piaseczyńskiego na lata 2024-2034”. Webankieta będzie aktywna do 15 października 2023 roku.

Link do ankiety powiatpiaseczynski.webankieta.pl

W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostaną także spotkania z mieszkańcami, przedsiębiorcami, rolnikami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami samorządów gminnych. O ich terminach i tematyce poinformują niebawem.