Powiększamy Park Miejski – Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne

5571
Powiększamy Park Miejski - Burmistrz Miasta I Gminy Piaseczno zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne
Zapraszamy do rozmowy o kształcie i funkcji nowej części parku.

Park Miejski im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie rozwija się. Do przekształcenia w ogólnodostępną przestrzeń publiczną miasto przeznaczyło 4ha niezagospodarowanego obecnie obszaru przylegającego do parku od strony południowej. Projekt tak ważnej inwestycji nie może jednak powstać bez udziału samych zainteresowanych, czyli mieszkańców. Konsultacje rozpoczynają się 25 stycznia 2021 roku. Ich zwieńczeniem będzie zaprezentowanie koncepcji parku, zaplanowane wstępnie na drugą połowę kwietnia.  Od Państwa zależy przyszły wygląd parku!

Ankieta online

Zachęcamy do wypełnienia ankiety online (jest to ponownie uruchomiona ankieta, którą część z Państwa już wypełniła podczas wiosennych prac studentów WSEiZ) oraz do osobistej rozmowy z projektantami podczas organizowanych punktów konsultacyjnych.

Link do ankiety: forms.gle/aaiHN7QGjcMpwPGh9

Zapraszamy do składania swoich uwag, pomysłów poprzez:
Stronę internetową konsultacji: konsultacjepark.piaseczno.eu
Profil konsultacji: www.facebook.com/RewitalizacjaPiaseczna
Kontakt mailowy: konsultacjepark@piaseczno.eu
Ankietę  dostępną na stronie i profilu konsultacji w dniach 25.01 – 07.02.2021 r.

⇒ Punkty konsultacyjne: Park Miejski przy placu zabaw – możliwość osobistej rozmowy z projektantami
• 30.01.2021 godz. 11.00-15.00 – zbieramy uwagi i sugestie przedprojektowe
• 13.03.2021  godz. 11.00-15.00 – zbieramy uwagi  do koncepcji wstępnej

Dyżury telefoniczne projektantów: (tel. 512 63 86 37)
• 30 i 31 .01.2021 godz. 17.00 – 19.00

Zakres konsultacji:

Teren objęty projektem został podzielony na dwa obszary w zależności od czasu ich realizacji. Bliższy nazwaliśmy zakresem realizacyjnym, zaś dalszy – studialnym.

Zakres koncepcji realizacyjny (oznaczone na mapie kolorem zielonym):

Obejmuje przestrzeń, gdzie opracowana na podstawie konsultacji społecznych koncepcja będzie podstawą do przygotowania dokumentacji technicznej parku. W następnej kolejności stanie się ona podstawą prac budowlanych/ rewitalizacyjnych.

Zakres koncepcji studialny (oznaczone na mapie kolorem pomarańczowym):

Obejmuje tereny, które nie będą podlegać przekształceniom w najbliższej przyszłości, jednak są istotne z punktu widzenia całości założenia parkowego i jego funkcjonowania.

Powiększamy Park Miejski - Burmistrz Miasta I Gminy Piaseczno zaprasza mieszkańców na konsultacje społecznePobierz plik: obszar rozbudowy parku miejskiego w Piasecznie (.pdf, 4.75 MB)

Moderatorzy konsultacji – kim jesteśmy?

My, czyli: mgr. inż. architekt krajobrazu Urszula Michalska i mgr. inż. arch. Paweł Pytlasiński, jesteśmy zespołem architektów z pracowni architektury krajobrazu Ksztaltownia.pl. Projektowaniem przestrzeni publicznej zajmujemy się od ponad 10 lat. Obecnie na zlecenie Miasta Piaseczno opracowujemy koncepcję zagospodarowania nowej części Parku Miejskiego. Niezwykle istotnym elementem prac koncepcyjnych są prowadzone właśnie konsultacje społeczne dotyczące przyszłego wyglądu tej części parku.

mgr. inż. architekt krajobrazu Urszula Michalska i mgr. inż. arch. Paweł Pytlasiński, - zespół architektów z pracowni architektury krajobrazu Ksztaltownia.pl
Od lewej: mgr. inż. arch. Paweł Pytlasiński oraz mgr. inż. architekt krajobrazu Urszula Michalska – zespół Ksztaltownia.pl

Wytyczne projektowe:

Na terenie objętym konsultacjami planowanych jest już kilka elementów zagospodarowania. Ich obecność wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowywanych wcześniej koncepcji i projektów.  Są to tzw. wytyczne projektowe.

Nowy ciąg pieszo-jezdny (oznaczony na mapie nr 1)

Przez park przebiegać będzie nowa droga o charakterze ciągu pieszo-jezdnego. Będzie ona łączyć ul. Chyliczkowską z ul. E. Orzeszkowej.

Zbiorniki retencyjne (oznaczone na mapie nr 2)

W związku z planowaną na rok 2025 rozbudową drogi krajowej nr 79 (ul. Armi Krajowej) po jej zachodniej stronie powstaną zbiorniki retencjonujące wodę opadową pochodzącą z tej drogi.

Do tego czasu teren zgodnie z zapisami MPZP powinien pozostać w swoim obecnym charakterze tj. jako otwarta przestrzeń polany parkowej.

Nowa funkcja zabytkowej zabudowy (oznaczone na mapie nr 3)

Znajdująca się w granicy opracowania zabytkowa zabudowa dworku Poniatówka oraz pozostałe zaznaczone na planie budynki przejdą w nieokreślonej bliżej przyszłości rewaloryzację. W Poniatówce planowane jest utworzenie kawiarni,  natomiast pozostałe budynki w przyszłości będą pełnić funkcje kulturalne i usługowe, wzbogacając charakter parku.

Tężnia solankowa

W nowej części parku, zgodnie z założeniami zwycięskiego projektu budżetu partycypacyjnego, ma powstać tężnia. Jej dokładna lokalizacja, forma i estetyka jest kwestią otwartą i chcemy o niej porozmawiać w trakcie konsultacji.

Wszelkie uwagi dotyczące programu parku, nawierzchni, zieleni, funkcji będą dla nas projektantów nieocenioną wartością w procesie tworzenia koncepcji wstępnych, które zostaną przedstawione około 8-10.02.2021 r.