Powrót uczniów do szkół

1473
Ilustracja. Powrót uczniów do szkół
Zdjęcie: pl.freepik.com

Szanowni Nauczyciele, Rodzice,

Na spotkaniu z Dyrektorami gminnych szkół podstawowych rozważaliśmy najważniejsze kwestie związane z powrotem uczniów klas 4-8 do szkół. Decyzja Ministra o ponownym rozpoczęciu nauki hybrydowej a potem stacjonarnej przez uczniów klas 4-8 wzbudza wiele emocji i pytań o sens tej decyzji. U jednych budzi ona entuzjazm i jest momentem wyczekiwanym od miesięcy, u innych rodzi jednak obawy i zniechęcenie.

Przed nami nauka hybrydowa klas 4-8 i egzamin ósmoklasisty. Dla Dyrektorów odpowiedzialnych za zorganizowanie pracy szkoły, zaplanowanie nauki hybrydowej dla uczniów klas 4-8 w dniach od 17 do 28 maja z 3 dniową przerwą na egzaminy ósmoklasisty jest wyzwaniem logistycznym.

W większości naszych szkół połowa uczniów skorzysta z nauki hybrydowej w pierwszym tygodniu natomiast druga połowa uczniów skorzysta tylko z dwóch dni nauki w kolejnym tygodniu (ze względu na 3 dni wolne w szkołach na egzaminy). Na wniosek rodziców oraz z uwagi na zagrożenie zachorowaniem na covid-19 uczniowie klas 8 przed egzaminem nie wrócą do szkół na regularne zajęcia. Wrócą do nich 28 maja, po egzaminie. Dni egzaminacyjne są w szkołach dniami wolnymi od nauki z koniecznością zorganizowania zajęć opiekuńczych. Prosimy aby w ciągu tych 3 dni na świetlicę przyszły tylko i wyłącznie te dzieci, które nie mogą pozostać w domu. Zorganizowanie egzaminów w obowiązującym reżimie sanitarnym wymaga zaangażowania całej kadry nauczycielskiej placówki. Prosimy zatem rodziców uczniów klas 1-3 oraz 4-7 o wyrozumiałość i możliwość skupienia się nauczycieli na przeprowadzeniu egzaminów.

Od 31 maja do 24 czerwca wszyscy uczniowie będą uczyć się w szkole stacjonarnie. Zakończenie roku 25 czerwca 2021. Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane bezpośrednio przez dyrekcje poszczególnych szkół.

Nie da się ukryć, że nadrabianie powstałych zaległości i ponowne wejście w rytm szkolny, w tak krótkim czasie, będzie wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej. Przez rok zdalnej nauki zachwiane zostały podstawowe relacje społeczne, które objawiać mogą się u niektórych nastolatków zamknięciem w sobie, rozdrażnieniem czy wręcz zawstydzeniem.
Dlatego apelujemy i prosimy zarówno nauczycieli jak i rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na wzajemne relacje i emocje uczniów.

Oczywiście realizacja podstawy programowej, klasówki, sprawdzanie poziomu wiedzy uczniów jest ważne ale najważniejsze w tym momencie jest odbudowywanie zaufania i relacji między wszystkimi uczestnikami środowiska oświatowego.

Wszyscy przywykliśmy już do nauki zdalnej. Po ponad roku wracamy do nowej rzeczywistości i szkoły w której wszyscy muszą się na nowo odnaleźć. Miejmy jako dyrektorzy, nauczyciele i rodzice zrozumienie dla tej sytuacji i wspierajmy się nawzajem, a przede wszystkim wspierajmy nasze dzieci.

Pozwólmy i pomóżmy im pobyć ze sobą, ponownie przyzwyczaić się do rytmu i wymagań szkolnych. Odnaleźć radość i zadowolenie z powrotu do szkoły.

Nauka i oceny są ważne, ale najważniejszym naszym zdaniem w tym momencie jest normalny i radosny powrót dzieci do szkół oraz odbudowanie relacji i kontaktów międzyludzkich.

Hanna Kułakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno