Poznaj wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Piaseczno 2022

4036

W tym roku mieszkańcy wybrali 15 projektów za łączną kwotę 998 782 zł, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

W tegorocznej edycji złożono 6173 karty do głosowania, z czego 4530 drogą elektroniczną. 6032 osoby oddało głos poprawnie, natomiast 141 osób zagłosowało nieprawidłowo. Głównymi powodami nieważnych głosów było oddanie głosu zarówno papierowo jak
i elektronicznie, oraz podanie nieprawidłowych danych na karcie do głosowania. Zgodnie
z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie takie głosy nie mogą zostać uznane za ważne.

Do realizacji w 2022 roku kwalifikują się projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania ogólnej kwoty w wysokości 1 000 000 zł przeznaczonej na ich realizację. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy za przyjęty do realizacji uznaje się projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania. Tym sposobem do grona zwycięskich projektów przeszedł projekt nr 6 Defibrylator AED daleko od szpitala – Henryków – Urocze.

Przedstawiamy zwycięskie projekty, które będą realizowane w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie w kolejności od tego, który zdobył najwięcej głosów:

1. Pokonamy smog zielenią – nowe nasadzenia: drzewa, krzewy, kwiaty, zielone ściany w Piasecznie!
2. SP Józefosław – rozbudowa placu zabaw
3. Bezpłatny basen dla Młodzieży
4. Naprawa murawy sztuczne boisko na Stadionie Miejskim
5. SP Józefosław – rozbudowa sceny szkolnej o konstrukcję nośną wraz z okotarowaniem
6. SP Józefosław – wykonanie wielofunkcyjnego nagłośnienia w stołówce szkolnej
7. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt -“Dudi” im. Tomasza Dudka
8. Wiszące mosty dla wiewiórek w naszej gminie
9. BEZPIECZNE drogi gminne na przejazdach kolejowych – malowanie PASÓW akustyczno-wibracyjnych przed przejazdami
10. SP Józefosław – Szkolna Agencja Informacyjna – sprzęt do tworzenia relacji i streamingów
11. Poidełka dla ludzi i zwierząt.
12. stojaki na rowery
13. Doposażenie OSP Chojnów w specjalistyczny sprzęt do usuwania lokalnych podtopień na terenie gminy Piaseczno
14. Wi-fi na Stadionie Miejskim w Piasecznie
15. Defibrylator AED daleko od szpitala – Henryków – Urocze.

Serdecznie gratulujemy pomysłodawcom zwycięskich projektów! Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

Szczegółowe wyniki i statystyki znajdują się na stronie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie.