Poznaliśmy numery projektów z Budżetu Obywatelskiego

2747
Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Piaseczna na rok 2021
Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Piaseczna na rok 2021

Przed nami głosowanie na złożone projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2021. W tym roku mieszkańcy Piaseczna zdecydują bezpośrednio o tym, na jakie pomysły przeznaczony zostanie 1 mln złotych z gminnego budżetu.

Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczne projekty dotyczą wielu dziedzin życia miasta. Wśród projektów można dostrzec wiele kontynuacji projektów tzw. projektów miękkich – zadań kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych czy sportowych, które cieszyły się powodzeniem w ubiegłych edycjach. Wśród wniosków inwestycyjnych dominują te dotyczące poprawy estetyki przestrzeni publicznych. Ze wszystkimi projektami można zapoznać się na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org

Weryfikacja projektów

W IV edycji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie w dniach 1-30 czerwca mieszkańcy mieli możliwość składania swoich pomysłów. Ze względu na stan epidemiczny i wynikającą z tego potrzebę ograniczania kontaktów, nie odbyły się planowane maratony pisania wniosków z mieszkańcami. Ostatecznie, pomimo niesprzyjających warunków, w puli tegorocznej edycji BO znalazło się 76 projektów.

Podział projektów na sposób złożenia w Budżecie Obywatelskim w Piasecznie na rok 2021
Podział projektów na sposób złożenia w Budżecie Obywatelskim w Piasecznie na rok 2021

W pierwszym etapie weryfikacji 3 projekty zostały odrzucone z powodów braków formalnych.  Wydziały merytoryczne dokonały szczegółowej weryfikacji pozostałych projektów, w wyniku której 52 projekty zweryfikowano pozytywnie rekomendując przekazanie ich pod głosowanie mieszkańcom a 21 projektów uzyskało negatywną ocenę merytoryczną. Pomysłodawcom  przysługiwało prawo odwołania się od negatywnej decyzji wydziałów. Z tej możliwości skorzystało dwóch autorów projektu. W skutek rozpatrzenia odwołań Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w jednym przypadku zmienił wynik oceny projektu na pozytywny, zaś w drugim podtrzymał negatywny wynik oceny projektu z powodu braku możliwości ewentualnej realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego. Dwa projekty zostały wycofane przez autora.

Ostatecznie 53 projekty zostały zakwalifikowane do głosowania, których łączna szacunkowa wartość wynosi 2 499 427 zł brutto.

Losowanie kolejności projektów na liście do głosowania

W dniu 7 września 2020 r. za pośrednictwem relacji Facebook Live odbyło się losowanie kolejności projektów na liście do głosowania. Tym samym zmieniła się oficjalna numeracja wszystkich projektów.

Poniższa tabela przedstawia nową numeracje projektów wybranych go głosowania w Budżecie Obywatelskim:

Zestawienie projektów Budżetu Obywatelskiego Piaseczna na rok 2021 po losowaniu

Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 21 – 30 września 2020 r.  Głosować będą mogli mieszkańcy Piaseczna, którzy są w stanie potwierdzić swoje zamieszkanie w granicach administracyjnych miasta Piaseczno (w głosowaniu nie biorą udziału mieszkańcy pozostałych miejscowości). Na karcie do głosowania wszystkie projekty („twarde” i „miękkie”) znajdować się będą na jednej liście. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów.
Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org. Głosowanie będzie możliwe również za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w poniższych lokalizacjach w godzinach pracy Urzędu:

– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Warszawska 1,
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Świętojańska 5A,
– Referat Innowacji Miejskich, ul. Puławska 5,
– Biblioteka Publiczna w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 (CEM).

Szczegółowe zasady przeprowadzenia głosowania zostały zawarte w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2021, który dostępny jest na stronie internetowej BO w zakładce „Wszystko o budżecie- Do pobrania”.

Ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu zostanie opublikowane do 14 października 2020 r.

Zapraszamy do polubienia profilu Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na Facebooku, gdzie na bieżąco publikowane są najważniejsze informacje.