Warsztaty Terapii Zajęciowej – nowa lokalizacja, nowe możliwości

5295
Na zdjęciu kierownik piaseczyńskich WTZ Łukasz Owczarek, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Hanna Kułakowska-Michalak oraz Dyrektor SP nr 5 Dariusz Nowak na tle skrzydła szkoły przy ul. Sikorskiego, gdzie planowane jest w przyszłym roku szkolnym przeniesienie warsztatów.
Na zdjęciu kierownik piaseczyńskich WTZ Łukasz Owczarek, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Hanna Kułakowska-Michalak oraz Dyrektor SP nr 5 Dariusz Nowak na tle skrzydła szkoły przy ul. Sikorskiego, gdzie planowane jest w przyszłym roku szkolnym przeniesienie warsztatów.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasecznie prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej to jedyny na naszym terenie ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, który działa w naszej gminie od blisko ćwierć wieku.

WTZ oferują dzienny pobyt osobom dorosłym z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w stopniu lekkim, podczas którego prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. – To niezwykle ważne, aby te osoby, których w naszej gminie jest całkiem sporo miały stworzoną możliwość rozwoju i integracji ze społeczeństwem – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Jednocześnie udział podopiecznych w zajęciach daje ich rodzicom i opiekunom możliwość w miarę normalnego funkcjonowania zawodowego czy chociażby chwilę odpoczynku. Jako samorząd czujemy się zobowiązani zapewnić dogodne miejsce do takiej działalności – dodaje burmistrz.

Obecnie w zajęciach bierze udział 27 pełnoletnich mieszkańców Piaseczna. Są to osoby  m.in. z upośledzeniem umysłowym, niewidome, niedosłyszące, z zespołem Downa, reumatoidalnym zapaleniem stawów, autyzmem. Niestety, zapotrzebowanie tego typu usługi jest  znacznie większe – jednak ze względu na ograniczenia lokalowe nie może być zaspokojone pomimo tego, że na liście oczekujących są kolejne osoby  Należy zwrócić uwagę, że co roku szkoły specjalne w Łbiskach-Pęcherach i przy ulicy Szpitalnej w Piasecznie kończą kolejne grupy absolwentów z niepełnosprawnością, które nadal potrzebować będą wsparcia.

Zarówno kierownik warsztatów Łukasz Owczarek jak i rodzice oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych zwracali się do gminy o pomoc w pozyskaniu lokalu na dalszą działalność WTZ.  Niestety Stowarzyszenie nie może dłużej korzystać z budynku przy ulicy Modrzewiowej 2 w Piasecznie należącym Parafii w Zalesiu Dolnym. Stąd pomysł i próba współpracy z gminą  w tym zakresie.

Dotychczas użytkowany budynek wymaga kosztownego remontu, który ze względów formalnych nawet przy ewentualnym zaangażowaniu władz samorządowych nie jest możliwy. Po wielu analizach gminnego zasobu lokali oraz prognoz demograficznych stwierdzono, że jedynym możliwym rozwiązaniem przy udziale gminy jest przekazanie Stowarzyszeniu w użytkowanie części budynku należącego do Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie przy ul. Sikorskiego. Będzie to możliwe od przyszłego roku szkolnego, kiedy zgodnie z prognozami demograficznymi zmniejszy się nabór uczniów w najmłodszych rocznikach i wszystkie dzieci z najmłodszych klas przeniesione zostaną do budynku przy ul. Szkolnej. Przy okazji tej roszady gmina planuje remont budynku przy ul. Sikorskiego. Jeśli chodzi o skrzydło, które będzie użyczone WTZ, Stowarzyszenie ma możliwość pozyskania środków zewnętrznych więc samodzielnie dokona adaptacji pozyskanej powierzchni do swoich potrzeb.

Zmiana siedziby ośrodka WTZ jest ważna nie tylko z uwagi na stan obecnej siedziby ale również z uwagi na to aby osoby zagrożone wykluczeniem przebywały bliżej społeczeństwa, w centrum Piaseczna i aby mogły pracować na rzecz innych grup społecznych np. seniorów. Nowe miejsce to szansa na godne warunki do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie i integracji. – To także szansa i możliwość dla osób pełnosprawnych, w tym młodzieży, do zwrócenia uwagi na problem niepełnosprawności, oswajanie się z nią poprzez kontakt z drugim człowiekiem i wyzbywanie się egoistycznych postaw.  Trzeba mieć świadomość że życie rysuje różne scenariusze i każdy może stanąć wobec faktu, że niepełnosprawność stanie się jego osobistym tematem – uczula Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza.

WTZ oferują codzienne wsparcie, rehabilitację społeczną i zawodową, prowadzą zajęcia i umożliwiają osobom niepełnosprawnym udział w życiu społecznym i kulturalnym, organizuje również praktyki i staże zawodowe dla uczestników, a także poszukuje potencjalnych pracodawców otwartych na ich zatrudnienie. WTZ prowadzą również projekty integracyjne w środowisku lokalnym, np. uczą dzieci i młodzież zachowania w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi w szkołach z terenu Gminy Piaseczno. Nowa lokalizacja pozwoli WTZ rozszerzyć swoją działalność i zwiększyć dostępność zajęć.