Pracownia informatyczna z dotacją

4953
Pracownia informatyczna z dotacją

W ramach podpisanej umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na realizację projektu “Utworzenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasecznie“, stworzona została w pełni wyposażona pracownia informatyczna.

Zakupione zostały zestawy komputerowe do użytku dydaktycznego w ilości 26 sztuk oraz 1 zestaw interaktywny składający się z tablicy, projektora i głośników. Utworzona w ramach projektu nowa pracownia informatyczna wpisuje się wprost w ideę programu, jaką jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. Zadanie zostało zrealizowane w 70% przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckie.

Jednostka samorządu terytorialnego w ramach programu mogła otrzymać pomoc finansową tylko na jedno zadanie realizowane w jednej szkole.
mazowsze logo