Program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

494
Plakat Depresja

Województwo mazowieckie realizuje program profilaktyki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zaburzeń depresyjnych dzieci i młodzieży w wieku 12-21 lat.

Celem głównym programu jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022–2024.

Cele szczegółowe programu obejmują:

 • skierowanie na sesje terapeutyczną minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego w latach 2022–2024,
 • zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych u minimum 70% uczestników edukacji zdrowotnej spośród I grupy docelowej w latach 2022–2024,
 • zwiększenie u minimum 70% uczestników szkoleń spośród II grupy docelowej, tj. kadry pedagogicznej, poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych w latach 2022–2024.

Budżet programu

Okres realizacji programu został zaplanowany na lata 2022–2024, a jego budżet wynosi blisko 8 mln zł. Program finansowany jest w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Grupa docelowa i kryteria kwalifikacji

Program skierowany jest do dwóch grup uczestników:

 • I grupa – dzieci i młodzież w wieku od 12 do 21 roku życia;
 • II grupa – kadra pedagogiczna korzystająca ze szkoleń.

Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:

 • mieć ukończony 12 rok życia i nie może mieć więcej niż 21 lat,
 • w dniu zgłoszenia do programu mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
 • przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie (w przypadku osób do 18 roku życia, druk świadomej zgody na udział w programie wypełniony będzie przez osobę aplikującą do programu oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka),
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zaplanowane w programie

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

 • badanie przesiewowe w kierunku wykrycia depresji,
 • konsultacja ze specjalistą,
 • sesje terapeutyczne,
 • podsumowanie terapii,
 • edukacja zdrowotna,
 • działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Program zakłada przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Świadczenia udzielane będą dzieciom i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia. U osób z pozytywnym wynikiem badania planuje się przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą, sesji terapeutycznych (maksymalnie 25 sesji) oraz podsumowanie terapii. Uczestnikom z negatywnym wynikiem badania przesiewowego zaproponowany zostanie dobrowolny udział w edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki depresji.

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie działań szkoleniowych dla kadry pedagogicznej z terenu województwa mazowieckiego. Uczestnikom szkoleń przekazywane będą informacje dotyczące m.in. specyfiki zaburzeń depresyjnych, stresu w szkole zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego występującego wśród dzieci i młodzieży, skuteczności odpowiednio wcześnie podjętego leczenia depresji. W ramach edukacji omówiona także zostanie kwestia reagowania i możliwości pomocy uczniom, u których zaobserwowane zostaną niepokojące zachowania.

Pozytywna opinia o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 18/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

Realizację Programu powierzono 9 podmiotom:

 • DOM-MED Dominika Sutnik

Miejsce udzielania świadczeń:

DOM-MED Dominika Sutnik, ul. Prądzyńskiego 4/34, 07-410 Ostrołęka

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 14.00 – 19.00

Wtorek: 14.00 – 19.00

Środa: 14.00 – 20.00

Czwartek: 14.00 – 19.00

Piątek: 14.00 – 19.00

Sobota: 14.00 – 19.00

Dodatkowe informacje:

tel. 500 279 939

e-mail: dominikasutnik@wp.pl

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Miejsce udzielania świadczeń:

  • Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, ul. Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa
  • Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa
  • Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00 – 18.00

Wtorek: 8.00 – 20.00

Środa: 8.00 – 20.00

Czwartek: 8.00 – do 20.00

Piątek: 8.00 – 18.00

Dodatkowe informacje:

tel. 22 592 98 07 (w godzinach 8.00 – 15.00)

e-mail: a.zalewska@szpzlo-ochota.pl

 • “RADOMEDICA” Sp. z o.o.

Miejsce udzielania świadczeń:

Przychodnia Radomedica, ul. Olsztyńska 39, 26-600 Radom

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek: 9.00 – 21.00

Sobota – niedziela: 10.00 – 18.00

Dodatkowe informacje:

tel. 884 254 924

e-mail: kasiapiadlo28@gmail.com;

radomedica@gmail.com

 • Fundacja Nie Widać Po Mnie

Miejsce udzielania świadczeń:

 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Wołodyjowskiego 74, 02-724 Warszawa;
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Kondratowicza 18/414, 03-242 Warszawa;
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Sarmacka 5a /U6, 02-975 Warszawa -Wilanów;
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Narwik 12/U4, 01-471 Warszawa – Bemowo;
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Kleszczowa 3a, 02-485 Warszawa Włochy;
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Ks. Skorupki 23a, 05-120 Legionowo;

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9.00 – 20.00

Wtorek: 9.00 – 15.00

Środa: 9.00 – 13.00

Czwartek: 9.00 – 13.00

Piątek: 9.00 – 20.00

Miejsce udzielania świadczeń:

 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Szucha 11a /U2, 00-580 Warszawa;
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Na Uboczu 28c lok U6, 02-791 Warszawa – Ursynów;
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Kawcza 44, 04-152 Warszawa – Praga;
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Powstańców Warszawy 3, 05-400 Otwock

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – czwartek: 9.00 – 20.00

Piątek: 9.00 – 16.00

Miejsce udzielania świadczeń:

 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Wołodyjowskiego 74, 02-724 Warszawa;
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Szucha 11a /U2, 00-580 Warszawa.

Godziny otwarcia:

Sobota: 9.00 – 14.00

Niedziela: 9.00 – 14.00

Dodatkowe informacje:

tel. 22 212 81 12; 697 752 855

e-mail: profilaktyka@niewidacpomnie.org

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii

Miejsce udzielania świadczeń:

Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, ul. Goplańska 44, 02-957 Warszawa

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 15.00 – 20.00

Wtorek: 15.00 – 20.00

Środa: 15.00 – 20.00

Czwartek: 15.00 – 20.00

Piątek: 15.00 – 20.00

Sobota: 9.00 – 14.00

Dodatkowe informacje:

tel.  (22) 458 26 71

tel. 504 598 108

e-mail: rejestracja_goplanska@ipin.edu.pl

 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Miejsce udzielania świadczeń:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Koszykowa 79b, 02-008 Warszawa;
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. 3-go Maja 127, 05-420 Józefów.

Godziny otwarcia:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Koszykowa 79b, Warszawa

Poniedziałek: 9.00 – 20.00

Wtorek: 9.00 – 20.00

Środa: 9.00 – 20.00

Czwartek: 9.00 – 20.00

Piątek: 9.00 – 16.00

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. 3-go Maja 127, Józefów

Poniedziałek: 9.00-20.00

Wtorek: 9.00-20.00

Środa: 9.00-20.00

Czwartek: 9.00-20.00

Piątek: 9.00-16.00

Sobota: 10.00-15.00

Dodatkowe informacje:

tel. 575 003 140

e-mail: koszykowa@centrumzagorze.pl

 • Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.

Miejsce udzielania świadczeń:

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8.00 – 15.00

Wtorek: 16:00 – 20:00

Środa: 8.00 – 20.00

Piątek: 8.00 – 20.00

Sobota: 8.00 – 15.00

Dodatkowe informacje:

tel. 22 484 27 94

e-mail: psychiatria@uzdrowisko.konstancin.pl

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego EDUCATIO Sp. z o.o.

Miejsce udzielania świadczeń:

 • Psychoklinika Oddział Warszawa Białołęka, ul. Fleminga 29, 03-716 Warszawa
 • Psychoklinika Oddział Warszawa Bielany, ul. Heroldów 19A, 01-991 Warszawa
 • Psychoklinika Oddział Legionowo, ul. Tęczowa 5A, 05-123 Chotomów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 22.00

Sobota: 9.00 – 16.00

Dodatkowe informacje:

 • Psychoklinika Oddział Warszawa Białołęka

tel. 22 355 20 03

e-mail: bialoleka@psychoklinika.pl

 • Psychoklinika Oddział Warszawa Bielany

tel. 22 355 20 02

e-mail: bielany@psychoklinika.pl

 • Psychoklinika Oddział Legionowo

tel. 22 355 20 01

e-mail: legionowo@psychoklinika.pl

 • Novam Sp. z o. o

Miejsce udzielania świadczeń:

Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815, Warszawa

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 20.00

Sobota: 09.00 – 14.00

Dodatkowe informacje:

tel. 22 517 99 66

e-mail: depresja@swps.edu.pl