Projekty uchwał na 18 sesję Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2019 r.

526

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.12.2019 r.   o godz. 9:30 odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 http://bip.piaseczno.eu/artykuly/201/budzet-gminy

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 18 sesję Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2019 r.