SMOK w SP nr 5

3578

W Gminie Piaseczno, w ramach programu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach zadania “Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego” utworzony został Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Na podstawie podpisanej umowy z Polskim Związkiem Koszykówki w Szkole Podstawowej nr 5 im. K.K. Baczyńskiego przeprowadzono bezpłatne treningi koszykówki.  W ramach programu do Szkoły Podstawowej nr 5 został przekazany w użytkowanie sprzęt sportowy i multimedialny, niezbędny do pracy przy nadzorowaniu programu. Do prowadzenia zajęć zatrudnieni zostali trenerzy, którzy od 1 września do 30 listopada prowadzili treningi. Łącznie przeprowadzono 72 zajęcia po 90 minut dla trzech grup: chłopców w klasach 1-3, w klasach 4 oraz w klasach 5.