Projekty uchwał na 41 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 04 sierpnia 2021 r.

273

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 10 ust. 2, Statutu Gminy Piaseczno, zwołuję na dzień 04 sierpnia 2021 r. (środa) na godzinę. 9:00 – XLI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Piasecznie . Sesja odbędzie się online, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 41 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 04 sierpnia 2021 r.