Wypadek autokaru z harcerzami z Zalesia Dolnego

2215

→ Ok. godz. 14.40 na autostradzie A1 w okolicy Kutna miał miejsce wypadek, w którym brał udział autokar wiozący harcerki i harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej (ZHR) z Zalesia Dolnego.

→ Harcerze wracali do domu z obozu w okolicach Wałcza (woj. zachodniopomorskie).

→ Kilkanaścioro dzieci zostało poszkodowanych i przebywa na badaniach i obserwacji w szpitalach: w Kutnie, Płocku i Łodzi. Według informacji lekarzy stan dzieci jest dobry.

→ Rodzice poszkodowanych zostali powiadomieni i są w drodze do szpitali.

→ Pozostałe dzieci znajdują się pod opieką komendantki obozu i instruktorów.

→ Na miejscu obecne były służby medyczne, które po kolei badały wszystkie dzieci i dorosłych opiekunów, uczestników wypadku.

 → Autokar zastępczy został podstawiony i przed godziną 20.00 wszyscy, którzy nie wymagali badań lub hospitalizacji wyruszyli w drogę do Piaseczna.

Informacje na ten temat: www.tvn24.pl