Projekty uchwał na 50 sesję Rady Miejskiej w dniu 23 marzec 2022 r.

823

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23.03.2022 r.  o godz. 09:30 odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online – prowadzona z sali Biura Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 50 sesję Rady Miejskiej w dniu 23 marzec 2022 r.