Projekty uchwał na 58 sesję Rady Miejskiej w dniu 23 września 2022 r.

480

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z §10 ust. 2 Statutu Gminy Piaseczno zwołuję na dzień 23 września 2022 r. (piątek) godz. 16:00 LVIII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 58 sesję Rady Miejskiej w dniu 23 września 2022 r.