Projekty uchwał na 77 sesję Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2023 r.

398

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15.11.2023 r. o godz. 09:30 odbędzie się LXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 77 sesję Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 2023 r.