Przebudowa ulicy Kordiana – konsultacje społeczne

1315
Przebudowa ulicy Kordiana – konsultacje społeczne. Na zdęeciu ul. Kordiana.
foto: Archiwum UMiG Piaseczno

Architekci przygotowali koncepcję zagospodarowania pasa drogowego ul. Kordiana od ul. Gwalberta do ul. Głównej.

W BIP Gminy Piaseczno można się zapoznać z koncepcją zagospodarowania pasa drogowego ul. Kordiana na odcinku o długości ok. 240m, od drogi powiatowej (ul. Głównej) do okolic ul. Gwalberta.
Przedstawione założenia pozytywnie wpłyną na komfort życia mieszkańców oraz na estetykę otoczenia. Inwestycja zakłada wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetlenie uliczne dostosowane do projektowanej geometrii drogi. Odwodnienie utwardzonej nawierzchni odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spływ wody na tereny zielone oraz pobocza chłonne, co pozwoli na lokalną retencję wód opadowych i roztopowych.
Jednym z głównych założeń przy projektowaniu ulicy Kordiana było bezpieczeństwo uczestników ruchu. W związku z powyższym zaprojektowano ulicę w strefie zamieszkania, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem i może się poruszać całą szerokością drogi. Dla ulicy Kordiana, będącej drogą klasy D, przyjęto jezdnię o szerokość 4,5 m, o dwóch pasach ruchu. Droga posiada obustronne pobocza o szerokości 0,75 m wykonane z kruszywa.

Załącznik 1 - Plan Zagospodarowania ul. Kordiana (1)

Ewentualne wnioski i uwagi prosimy kierować na adres: konsultacje@piaseczno.eu w terminie do 16 marca 2022 r.