Zamknięcie ul. Jutrzenki w Józefosławiu. Na zdjęciu ulica Jutrzenki.
foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska

W związku z trwającą przebudową ulicy Jutrzenki w Józefosławiu we wtorek 8 marca planowane jest całkowite zamknięcie dla ruchu odcinka od ul. Wenus do ul. XXI Wieku.

W dniu tym będą prowadzone roboty związane z wykonaniem koryta oraz warstw konstrukcyjnych jezdni. W związku z tym obowiązywał będzie całkowity zakaz wjazdu i wyjazdu z osiedli i garaży podziemnych oraz parkowania na jezdni i nasypie w godzinach 7.30-18.00. Wraz z postępem robót wykonawca będzie przywracać dojazdy do posesji.

Artykuły powiązane:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jutrzenki