Przebudowa ulicy Księcia Janusza I Starego

3889

Gmina ma już projekty budowlane i wykonawcze oraz decyzję ZRID na rozbudowę ulicy Księcia Janusza I Starego czyli fragmentu drogi wojewódzkiej nr 722.

Na odcinku od ronda Solidarności do wysokości ul. Przedwiośnia wykonana ma zostać nowa jezdnia, chodniki oraz skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Małe rondo powstanie na skrzyżowaniu z ulicą Przedwiośnia i 1 Maja. Projekt obejmuje też miejsca do parkowania w aspekcie obsługi komunikacyjnej przyległego terenu wraz z drogą serwisową, a także ścieżkę rowerową. W ramach prac zostanie wykonane nowe oświetlenie i odwodnienie ulicy. Inwestycja nie obejmuje przebudowy włączenia się drogi do trasy D79, gdyż jest to element drogi krajowej w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Inwestycja prowadzona będzie w celu poprawy bezpieczeństwa i infrastruktury na podstawie porozumienia z lutego 2018 r., które gmina zawarła z Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przebudowy tej drogi wojewódzkiej.

Koszt inwestycji wynikający z kosztorysów inwestorskich wynosi około 12 mln zł brutto. Gmina Piaseczno wystąpiła do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie województwa na to zadanie, deklarując jednocześnie, że będzie współfinansować tą inwestycję. – Ulica ta jest jednym z głównych wjazdów do miasta od strony południowej, dlatego zasługuje na kompleksowe rozwiązanie – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Dzięki odpowiedniej szerokości pasa drogowego, jesteśmy w stanie na tym odcinku stworzyć atrakcyjną aleję z zielenią oraz nową ścieżką rowerową – dodaje burmistrz.

Po przyznaniu przez radnych środków na sesji Rady Miejskiej zostanie rozpisany przetarg na realizację tego zadania w latach 2020-2021.

Powiązane tematycznie: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 ul. Księcia Janusza I Starego.