Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie statutu sołectw

2543

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje, że w terminie od 18 maja do 16 czerwca 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Piaseczno w sprawie statutu sołectw.

Projekt statutu sołectwa stanowi załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 495/XXII/2020 z dnia 18 marca 2020 r. i został umieszczony poniżej (plik pdf), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piaseczno.

Pisemne uwagi, wnioski i opinie mieszkańców do projektu statutu sołectw, można składać
w terminie od 18 maja do 16 czerwca 2020 r.:
– w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno – do specjalnej skrzynki ustawionej przy recepcji, bądź przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
– drogą elektroniczną na adres: urzad@piaseczno.eu

Uchwała nr 495_XXII_2020 w sprawie konsultacji społecznych statutu sołectw

Informacja na BIP: konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie statutu sołectw.