Przedłużenie stopni alarmowych CHARLIE-CRP i BRAVO

418
Rząd przedłuża stopnie alarmowe BRAVO oraz CHARLIE-CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632 oraz z 2023 r. poz. 1489, 1834 i 1860) podpisał Zarządzenia:

* nr 617 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO)na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* nr 618 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP)na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
* nr 619 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 23:59.