Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym zmodernizuje plac zabaw dzięki wsparciu PSE

3047

Dzieci z Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym będą mogły spędzać czas na odnowionym placu zabaw. Modernizacja obiektu jest możliwa dzięki grantowi przyznanemu Gminie Piaseczno w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na ten cel przeznaczono 20 tys. złotych.

W ramach inicjatywy zakupione zostaną m.in. bramki do piłki nożnej, tablice do koszykówki czy piłkochwyty. Potrzeba odnowienia placu zabaw wynika z jego aktualnego stanu – część obecnych urządzeń jest zniszczona, przez co dzieci nie mogą z nich korzystać. Modernizacja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych w czasie zabawy.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.plwww.wzmocnijotoczenie.pl.

logo WSO Wzmocnij Swoje Otoczenie
Logo PSE