Przekaż 1% na program pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem

546
Przekaż 1% na program pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
Przekaż 1% na program pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem

Przekaż 1% na Program pracy z osobami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Nazwa organizacji: „Stowarzyszenie Penitencjarne: Patronat”

Numer KRS: 0000107241

Cel szczegółowy 1%: Oddział w Piasecznie

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” jest organizacją non-profit, ujętą w rejestrze organizacji pożytku publicznego, z siedzibą główną w Warszawie – KRS 0000107241, którego historia sięga 1905 r.

Oddział w Piasecznie powstał w 2011 r. i od 5 lat rozwija działalność na rzecz społeczności lokalnej powiatu piaseczyńskiego.

Pomagamy rodzinom i osobom, które znalazły się w życiowym kryzysie. Naszym celem jest przeciwdziałanie dalszemu osłabianiu tych rodzin, zapobieganie ich destrukcji, wsparcie dzieci i młodzieży wychowywanych w trudnych warunkach.

Od 2003 roku pracujemy na terenie powiatu piaseczyńskiego z rodzinami i osobami, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zajmując się zawodowo szeroko rozumianą pomocą i resocjalizacją jako kuratorzy sądowi poznaliśmy wielu mieszkańców, ich problemy, potrzeby i oczekiwania. Dlatego powołaliśmy piaseczyński oddział Stowarzyszenia „Patronat”, aby skuteczniej pomagać.

Ludzie, którym pomagamy mają wiele problemów, wobec których czują się bezradni, nie widzą dla siebie perspektyw, nie wierzą, że cokolwiek od nich zależy. Dzieci wychowywane w takich warunkach są zagrożone umieszczeniem w placówkach, mogą powielać problemy rodziców. Z naszych doświadczeń wynika, że najskuteczniejszą formą przeciwdziałania marginalizacji rodzin, a zwłaszcza dzieci jest podjęta możliwie wcześnie profesjonalna, zindywidualizowana praca z rodziną w jej środowisku.

Dzięki Twojej pomocy możliwa będzie realizacja naszego programu pracy środowiskowej.

Pomagamy tym, którzy chcą zmieniać swoje życie.

W formularzu PIT należy wpisać:

Nazwę organizacji: „Stowarzyszenie Penitencjarne: Patronat”
Numer KRS: 0000107241
Cel szczegółowy 1%: Oddział w Piasecznie

Jeśli wyrażasz zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy swoich danych obdarowanej organizacji, zaznacz kwadrat “Wyrażam zgodę”

Dziękujemy za okazaną pomoc

Stowarzyszenie “Patronat”
Oddział w Piasecznie

Przekaż 1% na program pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem
Przekaż 1% na program pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem