Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP Chojnów
foto Referat Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej

29 grudnia 2023 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie z siedzibą przy ul. Klonowej 16 w Orzeszynie odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego przez Gminę Piaseczno dla jednostki OSP Chojnów.

Zakupu dokonano na podstawie umowy z dnia 28 listopada 2023 roku, którą Gmina Piaseczno zawarła z Ministrem Sprawiedliwości, a dotyczyła ona powierzenia realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

W przekazaniu sprzętu udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie Michał Rosa, Przewodniczący Komisja Prawa i Bezpieczeństwa Adam Marciniak, Pan Dariusz Olszewski, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Wojciech Kwiatkowski, Prezes OSP Chojnów dh. Tomasz Szydłowski oraz przedstawiciele jednostki OSP Chojnów.

W ramach projektu pozyskano niżej wymieniony sprzęt:
– wtyczki awaryjne do samochodów elektrycznych, Emergency-Plug EPH1EU1 – 2 szt.
– węże tłoczne AQUA FLEX W52-20 – 30 szt.
– węże tłoczne AQUA FLEX W75-20 – 25 szt.

Ministerstwo Sprawiedliwości udzieliło na realizację zadania dotację celową w kwocie 39 997,09 zł brutto. Natomiast wkład własny Gminy Piaseczno wyniósł 446,50 zł brutto.

Cieszymy się, że doposażenie to pozwoli na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa jak i jakość udzielanej pomocy osobą pokrzywdzonym.

logotypy przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP Chojnów