Sygnalizacja przy skrzyżowaniu ulic Geodetów i Ogrodowej

565
Przełączenie w kolory sygnalizacji przy skrzyżowaniu Geodetów i Ogrodowa

W związku ze znacznym pogorszeniem bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Geodetów/Ogrodowa, sygnalizacja świetlna została przełączona w kolory.

Geometria skrzyżowania, a co za tym idzie ograniczone pole widzenia, pojazdów nadjeżdżających ul. Geodetów w kierunku ul. Puławskiej, bliskość przylegającego parkanu porośniętego zaroślami oraz ograniczenie widoczności wprowadzone przez przylegającą do skrzyżowania stację TRAFO powoduje sytuacje niebezpieczne dla użytkowników drogi.

Dlatego też mając przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo użytkowników ruchu zasadnym było przełączenie sygnalizacji Geodetów/Ogrodowa w tryb pracy zgodnej z zatwierdzoną dokumentacją, tj. praca w kolorach w pełnej akomodacji.