Przyjęcia do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy – informacje

7209
Przyjęcia do szkół i przedszkoli dzieci z Ukrainy - informacje

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. Piaseczyńskie szkoły już rozpoczęły zapisywanie uczniów do szkół.

W materiale przygotowanym przez MEiN znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Poniżej znajdą Państwo informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

– Piaseczyńskie szkoły podstawowe już przyjmują dzieci z Ukrainy. Od przyszłego tygodnia w miarę posiadanych miejsc zaczną przyjmować dzieci przedszkola – informuje wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Postaramy się również przygotować ofertę z Centrum Kultury dla małych dzieci. Zapraszamy do współpracy mówiące po polsku obywatelki Ukrainy. Ich obecność w szkole ułatwi udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom z Ukrainy przychodzącym do szkoły, w tym wyjaśniania zasad.

Informacje do pobrania :
w języku polskim: Informacja dla rodziców – język polski (pdf, 233 KB)
Informacja_dla_rodziców_dzieci_przybywających_z_Ukrainy_-_wersja_w_języku_polskim (1)

ukraińskim: Informacja dla rodziców – język ukraiński (pdf, 203 KB)
Informacja_dla_rodziców_dzieci_przybywających_z_Ukrainy_-_wersja_w_języku_ukraińskim