29 września 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. Komisja pod przewodnictwem wiceburmistrz Hanny Kułakowskiej-Michalak, postanowiła przyznać stypendia twórcze Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno następującym osobom:

  • Pani Aleksandrze Resztik-Wesołowskiej – kategoria muzyka
  • Pani Karolinie Moskwie-Wysockiej – kategoria upowszechnianie kultury/architektura
  • Panu Filipowi Czerniekiewiczowi – kategoria literatura/fotografia

Gratulujemy!

Aleksandra Resztik-Wesołowska jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej, współpracuje również z Operą Bałtycką w Gdańsku, Operą Podlaską w Białymstoku oraz Teatrem Muzycznym w Lublinie. Występowała również w Opéra National de Bordeaux, we Francji. Laureatka prestiżowych nagród w Polsce i Europie. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Banku Société Générale.

W ramach projektu stypendialnego planuje opracować i nagrać cztery pieśni związanego z Piasecznem kompozytora – Witolda Maliszewskiego, a także przygotować podcast przybliżający mieszkańcom życie i twórczość Witolda Maliszewskiego.

Karolina Moskwa-Wysocka, z wykształcenia i zawodu architekt z wieloletnią praktyką projektową w warszawskich firmach architektonicznych. Od 2020 roku popularyzuje wiedzę architektoniczną wśród dzieci i młodzieży w klubach Kultury CK w Piasecznie. Na zajęciach dzieci budują, tworzą, projektują własne pokoje, mosty, budynki, ale też słuchają o historii, oglądają słynne budowle.

Projekt stypendialny zakłada przygotowanie edukacyjnej książki ze zbiorem eksperymentów i zabaw, w wersji zarówno tradycyjnej, jak i e-book. Wydane mają zostać również broszurki/kolorowanki przybliżające nasz region.

Filip Czernikiewicz,w 2023 ukończył studia pierwszego stopnia na ASP, gdzie obronił dyplom na wydziale grafiki, na którym będzie kontynuował studia magisterskie. Jego prace pokazywane były na wystawach końcowych na uczelni, a także na wystawach zbiorowych poza uczelnią. Jest praktykantem w drukarni wielkoformatowej, zajmuje się również fotografią analogową i sam wywołuje zdjęcia.
Od ponad roku realizuje projekt dokumentalno-reportażowy poświęcony młodzieży z Zalesia Górnego, w tym również kulturze skatebordingowej.

W ramach projektu stypendialnego planuje przygotowanie książki opartej na wywiadach i fotografiach opowiadających o środowisku twórczym Zalesia Górnego.