Punkt Informacji Europejskiej “Europe Direct”

6193

Gmina Piaseczno w latach 2013-2017 prowadziła Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct, na który pozyskała grant z Komisji Europejskiej.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Piaseczno wchodził w skład istniejącej od 2005 roku ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Europe Direct. Sieć jest zarządzana i współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej, służy przekazywaniu informacji o Unii Europejskiej na poziomie lokalnym, bliskim obywatelom. Do Punktu w ramach sieci Europe Direct może przyjść każdy, kto chce zadać pytanie, zasięgnąć rady czy wyrazić swoją opinię na temat Unii Europejskiej. Zadaniem Punktu jest udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące prawodawstwa, polityk i programów Unii Europejskiej oraz oferowanych możliwości finansowania ze środków Unii Europejskiej. Pytania mogą być zadawane drogą mailową, telefoniczną, listowną oraz podczas wizyt osobistych.

W ramach działalności Punktu tworzony jest Biuletyn Informacyjny, w którym w przejrzysty i czytelny sposób prezentowane są najważniejsze wydarzenia związane z Unią Europejską. Punkt czynnie uczestniczy w imprezach organizowanych w szkołach przez Szkolne Kluby i Koła Europejskie. Obecny jest na piknikach, imprezach plenerowych organizowanych przez osoby trzecie. Jednym z najważniejszych działań jest prowadzenie lekcji europejskich dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. Punkt Europe Direct oferuje dostęp do bezpłatnych publikacji i materiałów informacyjnych przekazywanych przez instytucje europejskie.