Punkt Informacji Europejskiej “Europe Direct”

1912

Punkt Europe Direct mieści się w Piasecznie 05-500, przy ul. Puławskiej 5.
Punkt otwarty jest w następujące dni tygodnia:
– poniedziałek: 14:00-18:00,
– wtorek: 10.00 – 14.00,
– środa: 10:00-14:00,
– czwartek 10:00-14:00,
– piątek 10:00-14:00.

Zapytania e-mailowe prosimy kierować na adres: europedirect-piaseczno@piaseczno.eu

Gmina Piaseczno pozyskała dotacje na utworzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct, który wchodzi w skład istniejącej od 2005 roku ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Europe Direct. Sieć jest zarządzana i współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej, służy przekazywaniu informacji o Unii Europejskiej na poziomie lokalnym, bliskim obywatelom. Punkty Europe Direct działają na terenie całej UE, w Polsce jest ich 31.
Do Punktu Europe Direct może przyjść każdy, kto chce zadać pytanie, zasięgnąć rady czy wyrazić swoją opinię na temat Unii Europejskiej. Zadaniem Punktu jest udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące prawodawstwa, polityk i programów Unii Europejskiej oraz oferowanych możliwości finansowania ze środków Unii Europejskiej. Pytania mogą być zadawane drogą mailową, telefoniczną, listowną oraz podczas wizyt osobistych w Punkcie Europe Direct Piaseczno. W ramach działalności Punktu tworzony jest Biuletyn Informacyjny, w którym w przejrzysty i czytelny sposób prezentowane są najważniejsze wydarzenia związane z Unią Europejską. Grupą docelową są wszyscy potencjalni zainteresowani. Wystarczy zapisać się na stronie internetowej Punktu i wyrazić chęć otrzymywania biuletynu. Punkt czynnie uczestniczy w imprezach organizowanych w szkołach przez Szkolne Kluby i Koła Europejskie. Obecny jest na na piknikach, imprezach plenerowych organizowanych przez osoby trzecie. Jednym z najważniejszych działań jest prowadzenie lekcji europejskich dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów.
Punkt Europe Direct oferuje dostęp do bezpłatnych publikacji i materiałów informacyjnych przekazywanych przez instytucje europejskie. Informacje na temat Punktu, jego aktualnej działalności, można znaleźć na portalu: www.facebook.com/EDPiaseczno lub na stronie internetowej projektu www.europe-direct.piaseczno.eu
Wszystkie usługi oferowane przez Punkt Informacyjny Europe Direct Piaseczno są bezpłatne.