Przebudowa Alei Kalin w Piasecznie

2766
Al.Kalin
Al.Kalin

Gmina Piaseczno podpisała umowę z Województwem Mazowieckim i pozyskała dofinansowanie projektu „Budowa Alei Kalin na odcinku od ulicy Topolowej do ulicy 1-go Maja w Piasecznie, etap IIA i IIB”

Projekt realizowany był w latach 2007 – 2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1. „Infrastruktura drogowa”. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 1 494 569,42 zł. Uzyskana kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 1 270 384,00 zł.

W ramach projektu wykonana została kompleksowa przebudowa Alei Kalin w Piasecznie wraz z przebudową infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogi. Celem projektu była poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej gminy Piaseczno. Inwestycja realizowana w ramach projektu objęła: przebudowę drogi gminnej na odcinku ok. 0,5 km, budowę chodników i ścieżek rowerowych w ciągu drogi, modernizację skrzyżowań i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja projektu „Budowa Alei Kalin na odcinku od ulicy Topolowej do ulicy 1-go Maja w Piasecznie, etap IIA i IIB” wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, zwiększył się również komfort jazdy.