Raport o stanie Gminy Piaseczno 2019

2739

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem “Raport o stanie Gminy Piaseczno 2019”, który w czytelny i usystematyzowany sposób przedstawia działania samorządu oraz najważniejsze dane, statystyki, zestawienia dotyczące Gminy Piaseczno.

Jest to dosyć obszerny materiał, dlatego w krótkim materiale filmowym burmistrz przedstawia Państwu w syntetyczny sposób zarys najważniejszych obszarów i ich charakterystykę:

Film stanowi zapis informacji burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na temat “Raportu o stanie Gminy Piaseczno 2019”. Burmistrz przedstawia prezentację na tle dużego telewizora, na którym wyświetlane są kolejne slajdy. Film nie został uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

Dziękuję Radzie Miejskiej za udzielenie mi wotum zaufania oraz absolutorium. Mam nadzieję, że mimo trudnych warunków związanych z czasem epidemii, rok 2020 mimo wszystko również należał będzie do udanych, a jak okoliczności te wpłynęły na finanse gminy oraz realizację inwestycji, pokaże przyszłoroczny raport, który porównać będzie można z raportem za 2019 rok – powiedział Daniel Putkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Osoby, które chciałyby zapoznać się z całym dokumentem odsyłamy do biuletynu informacji publicznej: Raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2019 (BIP / .pdf do pobrania).

Zachęcamy również do obejrzenia nagrania transmisji online z sesji absolutoryjnej, które dostępne jest na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com/watch?v=l8jzM_g18VI