Pierwszy dzwonek – rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty

3237

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz oraz I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak odwiedzili z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego dwie placówki oświatowe w naszej gminie, dla których dzisiejszy dzień miał szczególne znaczenie.

W Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach po raz pierwszy od 20 lat nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora placówki. Wieloletnia dyrektor Małgorzata Rygier-Jaworska przeszła w tym roku na emeryturę, jej miejsce zajęła natomiast nowa dyrektor Krystyna Jesionek. Burmistrz oraz jego zastępca podziękowali dotychczasowej dyrektor za wzorcową współpracę, życząc jej jednocześnie pomyślności w realizacji planów życiowych. Pogratulowali także nowej dyrektor obejmującej w tym roku piecze nad placówką.

Wyjątkowy charakter miało także rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4
w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55 mieszczącej się w gmachu Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Było to bowiem pierwsze rozpoczęcie roku szkolnego w historii tej placówki, poprowadzone przez Wiolettę Grochowicz – pierwszą w historii Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dyrektor.

– Chciałabym złożyć szczególne podziękowania pani dyrektor Małgorzacie Rygier–Jaworskiej za pełne zaangażowania  dwadzieścia lat pracy na rzecz młodzieży. Pani Wiolecie Grochowicz, która będzie musiała się zmierzyć z szeregiem wyzwań związanych
z zarządzaniem zupełnie nową placówką, chciałabym natomiast życzyć determinacji w dążeniu do obranych celów  i pomyślności w realizacji planów – mówi Wiceburmistrz Hanna Kułakowska- Michalak – wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom naszych placówek oświatowych życzę natomiast niegasnącej energii w nowym roku szkolnym i powodzenia w dążeniu do celów jakie sobie na ten rok wyznaczyli- dodaje Wiceburmistrz.