RUCHOWE ROZWIJANKI

3286

Wiek: 2 – 3 lata

Bazę zajęć stanowi Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne, ich celem jest kształtowanie za pomocą ruchu świadomości własnego
ciała i otaczającej nas przestrzeni, dzielenie przestrzeni z innymi osobami, a
przede wszystkim nawiązywanie z rodzicami lub/i dziećmi bliskiego kontaktu.

Prowadząca: Marta Karkowska-Wojdyna

Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz psychologiem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 9 lat. Ukończyła szkolenie z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, które stanowi bazę do zajęć Ruchowe Rozwijanki. Uwielbia prowadzić warsztaty z dziećmi i rodzicami. 

Źródło: Przystanek Kultura : RUCHOWE ROZWIJANKI