Rolnictwo precyzyjne w Polsce

275

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego przeprowadziła badanie dotyczące wykorzystania rolnictwa precyzyjnego w polskich gospodarstwach rolnych.

Według wyników badania 34,3% rolników orientuje się czym jest rolnictwo precyzyjne. Dla porównania przeszło 82% gospodarstw rolnych w Niemczech korzysta z najnowszych technologii lub aplikacji cyfrowych takich jak wykorzystanie narzędzi satelitarnych.

Mając na uwadze potrzebę edukacji w tym temacie a tym samym z zakresu nowych technologii w zakresie rolnictwa precyzyjnego Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego stwierdza, że należy dołożyć wszelkich starań, aby upowszechnić wiedzę o rolnictwie precyzyjnym na polskiej wsi.

W celu zapewnienia dostarczania rolnikom wiedzy dotyczącej rolnictwa precyzyjnego na odpowiednim poziomie Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła rozpocząć prace nad programem certyfikacji dla firm szkoleniowych, aby zapewnić polskim rolnikom najlepszą wiedzę w tym temacie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem dotyczącym rolnictwa precyzyjnego w Polsce:

Raport Rolnictwo precyzyjne w Polsce

 
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno