Rozbudowa drogi gminnej – ul. Przejazd w Chylicach, gmina Piaseczno – odcinek od ul. Piaskowej do ul. 8 KDL

100

Rozbudowa drogi gminnej – ul. Przejazd  w Chylicach, gmina Piaseczno – odcinek od ul. Piaskowej do ul. 8 KDL
Ewentualne wnioski/uwagi przesyłać można do dnia 30.09.2020r. na adres e-mail: konsultacje@piaseczno.eu z dopiskiem w tytule “Ulica Przejazd w Chylicach”

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Rozbudowa drogi gminnej – ul. Przejazd w Chylicach, gmina Piaseczno – odcinek od ul. Piaskowej do ul. 8 KDL