Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Chylicach, gmina Piaseczno – odcinek od ul. Sielskiej do ul. Starochylickiej

116

Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej  w Chylicach, gmina Piaseczno – odcinek od ul. Sielskiej do ul. Starochylickiej
Ewentualne wnioski/uwagi przesyłać można do dnia 30.09.2020r. na adres e-mail: konsultacje@piaseczno.eu z dopiskiem w tytule “Ulica Polna w Chylicach”

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Chylicach, gmina Piaseczno – odcinek od ul. Sielskiej do ul. Starochylickiej