Rozbudowa ulicy Ptaków Leśnych w Żabieńcu i w Jastrzębiu

346
Ulica Ptaków Leśnych Jastrzębie - widok przed rozbudową
foto Maciej Wesołowski

Zakończyło się projektowanie ul. Ptaków Leśnych, prowadzącej od drogi krajowej nr 79 na wysokości Żabieńca w kierunku Konstancina-Jeziorny.

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu” obejmuje: rozbudowę drogi, budowę chodnika dla pieszych, przebudowę skrzyżowań (w tym wyniesionych), budowę zjazdów i elementów uspokojenia ruchu, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, przebudowę systemu odwodnienia (rowy drogowe, wpusty, przykanaliki, drenaże, pompownie), przebudowę sieci gazowej, oświetlenia ulicznego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu. Zaplanowana rozbudowa jest inwestycją kompleksową, obejmującą wszystkie niezbędne roboty związane z poszczególnymi branżami na długości około 2,9 km.

Rozbudowa ul. Ptaków Leśnych podniesie bezpieczeństwo użytkowników ruchu, zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych. Podniesienie standardów technicznych drogi i kształtowanie przyjaznej dla środowiska struktury systemu drogowego wpłyną pozytywnie na zwiększenie dostępności i spójności tego obszaru. Zmniejszona zostanie emisja spalin, gdyż poprawa przepustowości i jakości drogi ograniczy powolny ruch pojazdów. Inwestycja wpłynie przede wszystkim na jakość życia mieszkańców dwóch miejscowości: Żabieńca i Jastrzębia. Ulica Ptaków Leśnych to ważne połączenie komunikacyjne pomiędzy gminami Piaseczno i Konstancin-Jeziorna, stanowi też bezpośredni dojazd do drogi krajowej nr 79. Droga ta ma istotne znaczenie dla spójności i jednorodności sieci dróg publicznych i podniesienia standardów technicznych.

Harmonogram:
• w III kwartał 2022 r. – planowane jest skompletowanie uzgodnień dokumentacji z licznymi gestorami sieci takimi jak w szczególności: PWIK Piaseczno, PGE, Orange, Polska Spółka Gazownictwa, Mazowieckie Sieci Światłowodowe itp. czy też uzyskanie decyzji wodnoprawnej;
• w październiku 2022 r. – planowane jest wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji ZRID z zakładanym terminem uzyskania decyzji na przełomie 2022 i 2023 roku.

Całkowita wartość zadania: 25 827 026,86 zł, w tym 24 535 675,51 zł dofinansowania z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

Charakterystyka inwestycji rozbudowy ulicy Ptaków Leśnych w Żabieńcu i w Jastrzębiu

Plik do pobrania: charakterystyka inwestycji (pdf, 776 KB)

Więcej informacji: Projekt rozbudowy ulicy Ptaków Leśnych w Żabieńcu i w Jastrzębiu.