Rozpoczynamy przygotowania terenu pod budowę szkoły w Julianowie

4746
Rozpoczynamy przygotowania terenu pod budowę szkoły w Julianowie. Na zdjęciu ul. Zimowa i fragment porośniętego krzewami terenu pod szkołę.
foto Dorota Krug-Płoska

Obecnie trwają prace projektowe dla nowej szkoły w Julianowie. Pod nadzorem przyrodnika rozpoczniemy również pierwsze prace przygotowawcze na działkach przeznaczonych pod tę niezwykle ważną dla lokalnej społeczności inwestycję.

Zgodnie z planem rozpoczęcie budowy nowej szkoły podstawowej przy ul. Zimowej w Julianowie powinno nastąpić w 2023 roku. Wyłoniony w przetargu wykonawca opracowuje obecnie projekt budowlany nowej placówki oświatowej w Gminie Piaseczno. Nabyte pod inwestycję działki w większości są niezagospodarowane (porośnięte roślinnością o charakterze spontanicznym), a na kilku z nich znajduje się stary sad jabłoniowy lub jego pozostałości (gdzie przeważają stare egzemplarze jabłoni). Teren wymaga stopniowego uporządkowania, by przygotować go pod przyszłą inwestycję. Prace zostaną rozpoczęte od usunięcia roślinności zielnej oraz niektórych krzewów. Prace czyszczące będą wykonywane ręcznie pod nadzorem przyrodnika, którego zadaniem będzie sprawdzanie czy na oczyszczanym terenie nie znajdują się wymagające podjęcia specjalnych działań siedliska zwierząt. W przypadku natrafienia na takie siedlisko, zgodnie z procedurą, wstrzymujemy prace na danym fragmencie terenu i występujemy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która podejmie decyzję o dalszym postępowaniu – przeniesieniu siedliska, jego wygrodzeniu lub zniszczeniu.

– Prace będą prowadzone z zachowaniem wszystkich rygorów prawa dotyczących ochrony środowiska – podkreśla Dorota Krug-Płoska, P.O. Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej UMiG Piaseczno. Działania podejmowane są w okresie zimowym, poza okresem lęgowym ptaków oraz rozrodczym innych dzikich zwierząt, by zminimalizować negatywne skutki wycinki.

Prace porządkowe rozpoczną się 11 lutego 2022 r.

 

Artykuły powiązane: