Od marca 2023 roku trwają konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaseczno. Część z nich udało się już rozstrzygnąć. W przypadku szkół w Zalesiu Dolnym oraz Zalesiu Górnym funkcję dyrektora będą pełnić nadal obecne Panie Dyrektor.

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym wygrała Pani Irina Maleszewska. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie pełnić będzie Pani Małgorzata Podraza.