Na początku listopada 2020 roku nastąpiło uruchomienie gminnego centrum dyspozytorskiego, które zapewni kompleksową obsługę zgłoszeń od mieszkańców, w pierwszej kolejności tych pochodzących z aplikacji Mobile Alert czy miejskiej sieci czujników, a docelowo także telefonicznych.

W Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno od początku roku trwają prace nad innowacyjnym systemem informatycznym, który umożliwi zbieranie informacji docierających do gminy z różnych kanałów informacyjnych. – Chcemy, aby każde wpływające do nas zgłoszenie, czy to telefoniczne, czy pochodzące z aplikacji lub mailowe, było zarejestrowane w systemie informatycznym, zweryfikowane wstępnie przez dyspozytora, a następnie przekazane według kompetencji do odpowiedniego wydziału lub właściwej instytucji zewnętrznej – mówił podczas prezentacji systemu Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz. Taki mechanizm umożliwi sprawną reakcję oraz pozwoli na wystawienie na gminnej stronie internetowej odpowiednich narzędzi umożliwiających mieszkańcom kontrolę i śledzenie stanu zgłoszonej przez nich sprawy. – Zależy nam, aby zgłaszający mieli poczucie, że oprócz rozwiązywania codziennych problemów urząd zajmuje się zgłoszonym przez nich tematem – podkreślał burmistrz.

Lokalizacja w siedzibie straży miejskiej

Centrum dyspozytorskie zostało zlokalizowane w budynku straży miejskiej przy ul. Czajewicza 1A. Ze względu na ilość i różnorodność zgłoszeń oraz potrzebę ich sprawnej koordynacji miejski dyspozytor będzie wspomagany przez dyżurnego straży miejskiej. Centrum dyspozytorskie będzie czynne całą dobę. W godzinach pracy urzędu strażnika miejskiego wesprze urzędnik, który będzie odpowiedzialny za sprawy obsługiwane przez wydziały urzędu. Inne zgłoszenia dotyczące instytucji lub zarządców zewnętrznych zostaną przekazane według kompetencji do właściwych jednostek. Pozostałe, dotyczące porządku publicznego, trafią bezpośrednio do systemu straży miejskiej. Poza godzinami pracy urzędu strażnik miejski będzie rejestrował wszystkie zgłoszenia, które zostaną zapisane w specjalnie stworzonym rejestrze na koncie właściwego wydziału urzędu.

Specjalne udogodnienia

Nowy system zawiera kilka specjalnie przygotowanych udogodnień. Po pierwsze został wyposażony w usługę geokodowania zgłoszeń i ich prezentacji na mapie interaktywnej. Funkcja ta pozwala na szybkie ustalenie, czy w okolicy były wcześniej podobne zgłoszenia oraz umożliwia ich połączenie w jeden przekazany do właściwego wydziału komunikat.

Kolejnym udogodnieniem jest zastosowanie inteligentnych słowników, które połączone z usługą geokodowania pozwalają na podanie dyspozytorowi niezbędnych informacji, np. na temat zarządcy drogi, której dotyczy zgłoszenie, czy też na uzyskanie informacji, czy dane zgłoszenie znajduje się w zasięgu kamer miejskiego monitoringu. Dzięki takiemu połączeniu dyspozytor może zajrzeć poprzez miejski system monitoringu w najbardziej newralgiczne miejsca i ocenić, czy dane zgłoszenie jest jeszcze aktualne.

Współpraca z aplikacją

Z systemem dyspozytorskim współpracuje również nowoczesna aplikacja mobilna przeznaczona dla urzędników pracujących w terenie oraz patroli straży miejskiej. Spięta jest bezpośrednio z systemem dyspozytorskim i umożliwia łatwą obsługę zgłoszeń, które mogą zostać skierowane do bezpośredniej obsługi w aplikacji lub poprzez rejestr zdarzeń umieszczony w urzędzie. Aplikacja pozwala na bieżące śledzenie przemieszczania się aktywnych w terenie pracowników i tym samym umożliwia ich optymalne wykorzystanie przy obsłudze zgłoszeń. Zapewnia też stały kontakt z dyspozytorem, który dysponuje różnymi rejestrami i systemami, co umożliwia pośredni dostęp pracownika terenowego do niezbędnych w danej chwili informacji. Dzięki temu w łatwy sposób można np. ustalić właściciela działki lub zlokalizować przebieg infrastruktury technicznej.

Miejskie czujniki

System dyspozytorski współpracuje ze stworzoną w ubiegłym roku siecią miejskich czujników. Jest ona wyposażona m.in. w czujniki parkingowe, zalewowe, czujniki monitorujące hałas czy wykrywające podwyższony stan wody w Jeziorce. Część czujników parkingowych zainstalowano w miejscach objętych zakazem parkowania na ul. Kościuszki. Gdy czujnik na mieście wykryje niedozwolone parkowanie, w dyspozytorni zapali się odpowiedni czujnik i wyświetli się stosowny komunikat. Takie powiadomienie dyspozytor pokieruje do obsługi przez straż miejską.

Alarmy w centrum dyspozytorskim będą również generować automatyczne czujniki umieszczone w kanałach i rowach melioracyjnych na terenie miasta oraz na rzece Jeziorce. Gdy stan wody podniesie się gwałtownie, zaalarmowane zostaną służby odpowiedzialne za właściwe utrzymanie tych cieków. Dzięki temu możliwe będzie wczesne wykrycie zagrożenia, co pozwoli służbom zareagować na czas. W newralgicznych punktach, takich jak krata przy wejściu Kanału Piaseczyńskiego pod budynek sądu, obok samego czujnika wykrywającego podwyższony poziom wody została zainstalowana dodatkowa kamera, która jest wyzwalana działaniem czujnika. Wszystko po to, aby w sytuacji zagrożenia dostarczyć na stanowisko dyspozytorskie najświeższe informacje. Dodatkowo kamera w ciągu całej doby wykonuje serię rutynowych zdjęć, pozwalających wykryć wcześniej np. nagromadzenie się nieczystości, które zatrzymują się na kracie.

Zgłoszenia przez Mobile Alert

System oprócz zgłoszeń telefonicznych, mailowych oraz tych pochodzących z czujników został przystosowany do współpracy z działającą w Piasecznie aplikacją Mobile Alert. Za pomocą tej aplikacji można przesłać zgłoszenie, wybierając jedną z kilkudziesięciu kategorii. Tak wysłana informacja trafi do urzędu bezpośrednio do dyspozytora, gdzie automatycznie zostanie zarejestrowana, a następnie przez dyspozytora zadysponowana do pracownika przypisanego do obsługi wybranej kategorii. Urzędnik dalej zajmie się jej obsługą i w wewnętrznym rejestrze będzie aktualizował jej status. Dzięki temu możliwe stanie się wystawienie stanu zgłoszenia dla mieszkańca. Na portalu mapowym lub w wyszukiwarce w łatwy sposób będzie można odszukać swoje zdarzenie i zobaczyć, co się z nim dzieje. Wyszukiwarka powinna pojawić się na gminnej stronie www.piaseczno.eu do końca listopada.

System danych przestrzennych

Idea stanowiska dyspozytorskiego wiąże się również z dostępem dla dyspozytora do wszelkich rejestrów gminnej infrastruktury, baz danych, map, koncepcji i opracowań. Odpowiedzią na te potrzeby jest dostęp do gminnego portalu SDI, gdzie zgromadzono wszystkie te informacje. Dysponując tym narzędziem, w łatwy i szybki sposób dyspozytor będzie mógł udzielić właściwej informacji lub zweryfikować informacje zawarte w zgłoszeniu.

W planach specjalna infolinia

Na razie został wykonany pierwszy krok w budowie centrum dyspozytorskiego – i choć wiele już udało się w tej kwestii zrobić, to urzędnicy nadal będą pracować nad tym, aby ułatwić przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami a urzędem. W dalszej kolejności planowane jest przypisanie dyspozytorowi specjalnego numeru telefonicznego, pod którym łatwo będzie można dokonać zgłoszenia. W tym celu należy jednak jeszcze zintegrować ze sobą różne systemy, tak by zapewnić możliwość choćby kolejkowania połączeń czy obsługi połączeń telefonicznych z poziomu systemu dyspozytorskiego – żeby automatycznie rejestrować zgłoszenie. System nadal będzie rozwijany, a o jego kolejnych funkcjonalnościach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z aplikacji Mobile Alert – Zgłoś Coś Piaseczno, która dostępna jest nieodpłatnie w sklepach internetowych dla urządzeń mobilnych. Dzięki niej staniecie się Państwo częścią miejskiego systemu dysponowania i obsługi zgłoszeń.

Zespół Referatu Innowacji Miejskich