Ryzyko wystąpienia smogu

480

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 18.01.2021 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, który obejmuje obszar całego województwa mazowieckiego (na podstawie pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza).

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 dnia 18.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia 18.01.2021 r.

mapa jakości powietrza na terenie gminy Piaseczno

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 18_01_2021