Ścieżka pieszo-rowerowa połączy Kościuszki z Czajewicza

2362
Ścieżka pieszo-rowerowa połączy Kościuszki z Czajewicza. na zdjęciu budowa ścieżki.
foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska

Budujemy ścieżkę, która pozwoli w wygodny sposób dojść i dojechać rowerem od ul. Kościuszki do ul. Czajewicza. Przejście to jest bardzo popularne, jednak obecnie mieszkańcy poruszają się przez parking oraz wydeptaną w łące kwietnej ścieżkę.

Gmina realizuje budowę ścieżki pieszo rowerowej na popularnej wśród mieszkańców trasie.

– Chcemy ucywilizować to przejście, a przy okazji odcinamy teren dzikiej zieleni w otoczeniu Perełki – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – W ten sposób chronimy to, co pozostanie dzikie i zielone i nie będzie podlegać żadnej ingerencji.

Ścieżka pieszo-rowerowa połączy Kościuszki z Czajewicza. Na grafice mapa z naniesioną ściezką.Nowa ścieżka pieszo-rowerowa oddzieli naturalne zielone tereny nad Perełką od parkingu, który potencjalnie w przyszłości mógłby zostać zagospodarowany również w inny sposób.

Ścieżka pieszo-rowerowa połączy Kościuszki z Czajewicza. Na zdjęciu budowa ścieżki.
foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska