Interaktywna nauka i zabawa w szkole w Józefosławiu

1773

Do Szkoły Podstawowej w Józefosławiu trafił nowoczesny sprzęt do interaktywnej nauki i zabawy. Zakup został zrealizowany dzięki projektowi placówki nagrodzonemu w dobrosąsiedzkim programie “WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Szkoła Podstawowa w Józefosławiu została wyposażona w nowoczesny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla uczniów. Dzięki niemu możliwe będzie kształtowanie u dzieci kluczowych kompetencji społecznych. Uczestnicy zajęć z użyciem dwóch podłóg interaktywnych będą ćwiczyć umiejętności logicznego myślenia, koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-słuchowej. W rezultacie takiej formy terapii i nauki wzmocniony zostanie rozwój dziecka i lepsze funkcjonowanie w dorosłości.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

Logo PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne