Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej na kadencję 2018-2023

2009
sesja inauguracyjna

Komisarz Wyborczy w Warszawie zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Piasecznie na kadencję 2018-2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Sesja odbędzie się 20 listopada 2018 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Osoby, które nie będą mogły pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji online na łamach serwisu: https://www.youtube.com/watch?v=0uTk5lyBZ2I

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Ustalenie liczby i wybór Wiceprzewodniczących Rady.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Do pobrania: postanowienie KW II (.pdf)