Komunikat PWiK Piaseczno

964
PWIK Piaseczno

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie o przedłużonym okresie, w którym osoby fizyczne, zlecające wykonanie przyłącza kanalizacyjnego PWiK w Piasecznie, mogą złożyć wniosek o rozłożenie płatności za wykonanie ww. przyłącza na raty. Wnioski można składać do 31.12.2018 r.

Komunikat oraz Uchwała i Regulamin