Spotkania z konserwatorem In Situ 2021

Jesteś właścicielem zabytku lub nim zarządzasz? Chciałbyś przeprowadzić remont, ale nie wiesz jak to zrobić “zgodnie ze sztuką”? Mieszkasz na terenie Mazowsza? Nie wiesz jak złożyć wniosek o dotację od konserwatora zabytków?

Informujemy, że rozpoczęto rekrutacje do czwartej już edycji projektu “Spotkania z konserwatorem – In Situ”. Projekt ten, organizowany przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Warszawie, przeznaczony jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości będących pod opieką konserwatora zabytków:
1) ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
2) wpisanych do rejestru zabytków bądź
3) znajdujących się na chronionym obszarze.

W 2021 roku, dzięki dotacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków www.mwkz.pl, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział w Warszawie (tonz.pl) może zaproponować udział w programie również osobom spoza Warszawy – wybierzemy 10 nieruchomości z terenu całego Mazowsza, których mieszkańcy otrzymają m.in.:
1) wsparcie prawne,
2) szkolenie z występowania o dotacje na prace remontowe i
3) konsultacje ze specjalistami zajmującymi się konserwacją zabytków.

Zgłoszenia do programu są przyjmowane do 13 sierpnia 2021 roku na adres poczty elektronicznej spotkania.insitu@gmail.com oraz więcej informacji na stronie tonz.pl

Mamy nadzieję, że właściciele obiektów zabytkowych z terenu gminy Piaseczno będą mieli możliwość skorzystania ze „Spotkań z konserwatorem – In Situ”.